12

บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรและระดับของพวกเขา

Posted by

สำหรับงานก่อสร้างทุกชนิดเราต้องการทีมวิศวกรที่มีทักษะและความรู้ วิศวกรมีบทบาทสำคัญในการจัดการและดำเนินงานโครงการในไซต์ 
เช่นเดียวกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นความท้าทายสำหรับวิศวกรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ในสาขาของพวกเขาเท่านั้นพวกเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันจำนวนมากเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของพวกเขาเช่นกัน ตอนนี้วิศวกรต้องใช้วิธีการแบบองค์รวมซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนนิสัยของพวกเขาจากการควบคุมเป็นธรรมชาติที่ร่วมมือกัน วิศวกรหลายคนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมสมัยใหม่ด้วยการออกแบบโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับการช่วยเหลือปัญหาสังคม สามารถตัดสินได้ว่าพวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจหรือไม่ วิศวกรสามารถมาจากใครก็ได้ต่อไปนี้ – ข้าราชการพลเรือนพนักงานเอกชนหรือ บริษัท ที่ทำสัญญาหรือที่ปรึกษาส่วนตัวหรือจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศดังที่เราทราบสำหรับการก่อสร้างอาคารหรือซับซ้อนเราต้องการทีมวิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์ในงานก่อสร้าง พวกเขาเล่นบทบาทของผู้จัดการโครงการในงานก่อสร้าง พวกเขาให้แน่ใจว่าเสร็จสิ้นโครงการในเวลาที่เหมาะสม วิศวกรให้เวลาและงบประมาณโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ พวกเขายังปรึกษากับวิศวกรคนอื่น ๆ ในทีมของพวกเขาเช่นวิศวกรโบราณคดีและธรณีเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานและความจำเป็นอื่น ๆ ของงานก่อสร้าง

10 ผู้รับเหมางานโยธาในเมือง Bhiwadi  มีความสามารถในการตัดสินใจและพวกเขามั่นใจว่าคุณจะเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างตามกำหนดเวลา ทรัพยากรมีบทบาทสำคัญในงานก่อสร้าง ก่อนหน้านี้มีทรัพยากรธรรมชาติไม่ จำกัด แต่วันนี้เนื่องจากวิศวกรทรัพยากรขาดแคลนกำลังเผชิญปัญหามากมายทั้งๆที่มีความรู้พื้นฐานและเทคนิคของกระบวนการก่อสร้าง รับจดทะเบียนบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ออกแบบและผู้มีอำนาจตัดสินใจของโครงการโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน วิศวกรมีบทบาทสำคัญในการจัดการและดำเนินงานโครงการในไซต์ หนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่วิศวกรต้องทำงานร่วมกับงานก่อสร้างพวกเขาต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและควรส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน พวกเขาไม่ควรทำอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากเป้าหมายทางธุรกิจแล้วพวกเขายังต้องทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในสาขาวิศวกรรมโยธามีสองสาขาหลักถ้าวิศวกรรมและพวกเขาเป็นวิศวกรรมการทำสัญญาและที่ปรึกษา

 

วิศวกรรมการทำสัญญาเกี่ยวข้องกับต้นไม้ระดับหลัก –

  • วิศวกรไซต์ – พวกเขาทำงานร่วมกับวิศวกรโยธาวิศวกรโบราณคดีและนักสำรวจและให้ความมั่นใจโดยใช้ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการของพวกเขาว่าไซต์ที่เลือกเพื่อการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ดี พวกเขาเชื่อมโยงกับโครงการและพวกเขายังรับผิดชอบในการจัดการวัสดุในสถานที่และการจัดซื้อของพวกเขา
  • วิศวกรโครงการ – วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาคือการออกแบบโครงการ โดยการระบุและวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดของโครงการพวกเขาจะกำหนดความรับผิดชอบของโครงการและมอบหมายให้บุคลากรตามงานของตน พวกเขายังตรวจสอบการเสนอราคาจากผู้รับเหมา โดยการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและการออกแบบโครงการพวกเขาจะกำหนดข้อกำหนดของโครงการและบนพื้นฐานของการที่พวกเขายังกำหนดต้นทุนของโครงการ วิศวกรโครงการยังกำหนดกำหนดการเสร็จสิ้นโครงการและยังทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่างานก่อสร้างมีข้อบกพร่องหรือไม่
  • ผู้จัดการโครงการ – ผู้จัดการโครงการเป็นบุคคลสำคัญของทีมงานก่อสร้าง พวกเขารับผิดชอบต่องานใด ๆ ที่ทำและรับผิดชอบหลักในการก่อสร้าง พวกเขาต้องดูแลงานโดยรวมและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จทันเวลาสำเร็จและถูกต้อง พวกเขายังต้องดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพนักงานของพวกเขาด้วย พวกเขาจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำงานในเวลาที่ยากลำบาก พวกเขายังรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้รับเหมาที่ดี

 

2- วิศวกรรมให้คำปรึกษา

วิศวกรรมการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนสะพานและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะและโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมทุกประเภท ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ พวกเขาจะพิจารณาปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดเช่นความพร้อมใช้งานของวัสดุการออกแบบโหลดที่จะใส่หลังจากงานก่อสร้างเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการประเมิน วิศวกรประเภทนี้รับงานในที่ปรึกษาส่วนตัว บริษัท ออกแบบและ บริษัท ก่อสร้าง พวกเขาเลือกไซต์หลังจากพิจารณาสิ่งแวดล้อมส่งบทความเชิงพาณิชย์และความเป็นไปได้ของงานในอนาคต 10 ผู้รับเหมางานโยธาชั้นนำใน Bhiwadi เป็นวิศวกรที่ดีที่สุดที่รับรองความปลอดภัยหากพนักงานและลูกค้าของพวกเขาและประสบความสำเร็จในการเติมเต็มความฝันของลูกค้าของพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *