Diverse people with new ideas and bright light bulbs

ไว้วางใจการดูแลสุขภาพของคุณด้วยการวางแผน Medicaid

Posted by

อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีความพิการ การมีความคุ้มครองด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเหล่านี้ ครอบครัวต้องกังวลเกี่ยวกับการรักษายาและการทดสอบประเภทต่างๆสำหรับบุคคลเหล่านี้ การวางแผน Medicaid ที่เหมาะสมสำหรับการประกันที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินได้ ครอบครัวสามารถพึ่งพาประกันเพื่อช่วยในการเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย

หลายคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนการดูแลสุขภาพ ครอบครัวต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ที่ได้รับการปรับปรุงจะมีความคุ้มครองอย่างน้อย 6 เดือนโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองซ้ำ

ทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่ได้รับการอนุมัติ Medicaid เป็นโครงการของรัฐบาลกลางและของรัฐและมีแนวทางที่แตกต่างกันมากมายในการรับเงินทุน รัฐมักจะมีข้อกำหนดของตนเองในการได้รับการอนุมัติให้ครอบคลุม เกณฑ์สำหรับผู้ใหญ่และเด็กไม่เหมือนกัน เด็กส่วนใหญ่มักมีโอกาสได้รับการอนุมัติให้ดูแลสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่ บุคคลที่ทำงานและมีรายได้เข้ามาบางครั้งถูกปฏิเสธความคุ้มครอง

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับความคุ้มครองสุขภาพควรขอข้อมูลจากกรมอนามัยหรือสำนักงาน จดทะเบียนบริษัท บริการสังคมในพื้นที่ของตน บุคคลทั่วไปสามารถนัดหมายเพื่อพบปะกับนักสังคมสงเคราะห์หรือจะเดินเข้าไปรับใบสมัครก็ได้ บุคคลทั่วไปสามารถขอพูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห์ได้หากพบว่ามีปัญหาในการกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

เด็กเล็กควรอยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าร่วมการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้อง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงและเด็ก ๆ มักจะเหนื่อยและกระสับกระส่าย รวบรวมเอกสารสำคัญที่จะนำติดตัวไปในการนัดหมาย คุณจะต้องมีเอกสารเช่นสูติบัตรใบขับขี่และหลักฐานแสดงรายได้ของคุณ หากคุณไม่มีเอกสารเหล่านี้ในวันที่นัดหมายบทความการจัดการธุรกิจคุณจะได้รับเวลาในการรวบรวมและนำกลับไปที่สำนักงาน

สำนักงานหลายแห่งจะอนุญาตให้คุณนำแบบฟอร์มกลับบ้านและส่งกลับไปยังหน่วยงาน โทรสอบถามล่วงหน้าว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้รับเอกสารหรือไม่ หากคุณมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มและต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถนัดหมายกับผู้จัดการได้

คุณต้องรู้ทรัพย์สินและรายได้ของคุณก่อนกรอกเอกสาร โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณไม่ใช่ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หลายครั้งที่ผู้คนพบในภายหลังว่าไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมเนื่องจากมีเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ มากเกินไป คุณจะพบว่าการรู้ข้อมูลทั้งหมดนี้ในช่วงเวลาสั้น ๆ จะช่วยในกระบวนการนี้

บางครอบครัวที่มีประกันสุขภาพอื่น ๆ อาจถูกปฏิเสธ คุณควรศึกษาโปรแกรมและดูว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติก่อนสมัครหรือไม่ คุณต้องการเลือกความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *