12

การเข้าสู่ระบบ EPFO ​​- การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ UAN เพื่อทราบความสมดุลของ PF

การเข้าสู่ระบบ Epfo นี้จะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตัวแทนและกระบวนการสมัครงานของ UAN ร้านพนักงานเก็บเงินของพนักงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แทนของสมาคมเฉพาะและมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทน

Continue reading »