12-Help On Ideas For Small Backyard Landscapes

ช่วยในการคิดสำหรับภูมิทัศน์หลังบ้านขนาดเล็ก

ภูมิทัศน์ของสนามหลังบ้านขนาดเล็กสามารถจัดได้เหมือนกับโครงการจัดสวนอื่น ๆ โดยมีข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษ พื้นฐานการออกแบบพื้นฐานสามประการคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาด้านหลังบ้านที่โดดเด่น แนวความคิดและโครงการเกี่ยวกับภูมิทัศน์ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน

Continue reading »