12-Plate Freezer Market 2016 Global Industry Review, Research, Statistics, and Growth to 2021

ตลาดตู้แช่แข็ง 2016: บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการวิจัยสถิติและการเติบโตสู่ 2021

รายงานการวิจัยตลาดโลกเกี่ยวกับตลาดตู้แช่แข็ง 2016 เป็นการศึกษาแบบมืออาชีพและแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตู้แช่แข็งทั่วโลก’Global Plate Freezer

Continue reading »
12-AC Repair-Beat the Heat with Professional Services of Expert Technicians

ความร้อนด้วยบริการระดับมืออาชีพของช่างผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อคุณต้องการซ่อมเครื่องปรับอากาศคุณต้องการจ้างผู้ที่เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญในระบบและประเภทแบรนด์ที่หลากหลาย ช่างเทคนิคของ AC เรียกว่าช่างติดตั้งระบบปรับอากาศและช่างกลมีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาติดตั้งหรือซ่อมแซม แต่ได้รับการฝึกฝนเพื่อดำเนินการทั้งสามอย่าง

Continue reading »
12

วิธีหลีกเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนจากน้ำท่วม

ถ้าตู้แช่แข็งที่บ้านของคุณได้รับการคุ้มครองด้วยน้ำท่วมมีโอกาสที่จะซึมซับอาหารภายในได้ดี อาหารนี้ควรได้รับการกำจัดตาม Patricia Redlinger, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การขยายสาขาของรัฐไอโอวาสเตท

Continue reading »